top of page
İLKBARETİM: Video
WhatsApp Image 2020-10-08 at 00.01.24.jp

İLKBARETİM

Yapı Sektörüne İlk Adım

İlk Baretim, medeniyetlerin inşa edilmesinde İnşaat Mühendisleri’nin rolünü ve önemini
öğrencilere daha iyi anlatabilmek ve mesleğe ilk adımda bu mesleğin neden dünyanın en
önemli mesleklerinden biri olduğunu daha iyi kavratabilmek adına düzenlenmiştir.
2013 yılında ilki düzenlenen İlk Baretim etkinliği, İnşaat Mühendisliği’ni yeni kazanan
öğrencilere, aileleri ve öğretmenleri ile beraber bir baret takma gecesi düzenlenmiştir. Mesleğe
attıkları ilk adımda tıpkı Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme törenleri gibi İnşaat
Mühendisliği okuyacak öğrencilerin de beyaz baret takma etkinliği ile mesleklerine motive
olmuş şekilde adım atmaları hedeflenmiştir. Ayrıca bölüm tanıtımlarına dair söyleşiler ile de
gelecekteki mesleklerini pekiştirmeleri sağlanmıştır.
Türkiye’de ilk defa 2013 yılında YTÜ Yapı Kulübü tarafından düzenlenmiş olan bu etkinlik birçok
üniversite kulübünün de beğenisini kazanıp onlara öncü olmuştur. Ayrıca normal konferans
etkinliklerine göre farklı bir konsepte sahip olması sebebiyle sektör tarafından, ilgi çekici bir
organizasyon olarak da görülmektedir.
İlk Baretim etkinliğinde bölüm tarafından ana bilim dalları tanıtılır, sponsor firmalar tarafından
özel sektörde mühendislik ve mimarlık felsefesi oryantasyonu yapılır, baret ve çeşitli hediyeler
dağıtılır. Her sene kendini geliştiren etkinlikte geçen sene workshop yapılmıştır ve sonrasında
öğrenciler yarışmaya tabii tutularak dinleme, hafıza, yetenek bilgileri test edilmiştir, bu hem
öğrencilerin bir şeyler öğrenmesine katkı sağlamakta hem de kendilerini meslekte
hissetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca yapılan çeşitli çekilişlerin yanında Teknik Gezi çekilişi
yapılarak ertesi gün öğrencilerin ofis ve şantiye gezmelerine olanak da sağlanmıştır. Bunlara
ek olarak katılımcılara katılım belgeleri de verilerek etkinliğe katılımları belgelenmektedir. Bu
etkinliği daha da geliştirmek adına Baret Töreni’nden sonra mini konser ile de kapanışı yapmak
en büyük hedeflerden biridir.
Etkinliğe Mühendis ve Mimar adayı öğrenciler ve aileleri, meslek odaları, YTÜ akademik
personelleri, sektörün usta kişileri, mezunlarımız, basın gibi çeşitli insan jenerasyonların
katılıyor oluşu etkinliğin daha prestijli ve dikkat çekici oluşuna katkıda bulunmaktadır.

İLKBARETİM: Özel Etkinlikler
İLKBARETİM: Pro Gallery
bottom of page